top of page
GTEC Logo with NGS Low Resolution.jpg

"Det troede jeg ikke, man kunne gøre med naturgas!"

...er den kommentar, vi oftest hører, når vi har demonstreret hvad der kan lade sig gøre med højtryks-naturgas gennem en G-TEC trykforøger til naturgas

G-TEC's tryforøgersystem til naturgas stiller fordelene ved naturgas under højt tryk til rådighed for alle typer virksomheder

G-TEC's trykforøgere erstatter acetylen-, LPG-, MAPP-, propylen- og andre drivgasser med naturgas under højt tryk, direkte fra en almindelig lavtryks-naturgasinstallation.

G-TEC's kunder

  • Opnår besparelser på op til 90% på drivgasser

  • Opnår resultater af bedre kvalitet

  • Opnår forbedret produktivitet, og

  • Gør arbejdspladsen mere sikker.

G-TEC's trykforøgere anvendes til skærebrænding, slaglodning, opvarmning, HVOF/metallisering, smykkefremstilling, glaslampeproduktion, plastfolie indpakning, skinkeglasering og autoreparation.

Udskift drivgasflasker eller lagertanke med

G-TEC trykforøgere!

TB-125 Front Slight Angle With Fan Drop Shadow 8x10 JPEG.jpg

TB-60/125 trykforøger

_mg_1264 TB 500 PRINT 4-3 x 3-5.jpg

TB-250/500

trykforøger

Trykforøgere sluttes til forsynings-gaslinjen og øger trykket for direkte forsyning af et enkelt aggregat, et værksteds-manifoldsystem eller et automatisk blæselampeudstyr. Trykforøgere giver en konstant forsyning af gas, sikrer, at du aldrig løber tør, og du er fri for at bestille, opbevare, flytte og udskifte gasflasker.

 

TB-60/125 trykforøgere leverer højtryksnaturgas til lavt til mellemhøjt volumenbehov. Disse enheder øger gastrykket til 1,7 bar med volumen hhv. på 1,7m3/t og 3,5 m3/t.

 

TB-250/500 trykforøgere leverer højtryksnaturgas til højvolumenbehov. Disse enheder øger gastrykket til 3 bar med volumen hhv. på 7 m3/t og 14 m3/t.

 

TB-125H/250H/TB-HVOF trykforøgere er designede til at opfylde højtrykskravene til metalliserings-og HVOF-applikationer. Disse trykforøgere kan øge naturgastrykket helt op til 10 bar ved en volumen, der er tilstrækkelig til drift af metalliserings- og HVOF-udstyr fra førende producenter.

Fyld egne flasker når som helst med

G-TEC genopfyldningsautomaterne!

IMG_3435 Refueler 60 w Cylinder 5x7 email.jpg

Genopfyldningsautomt 60 med manifold

Manifold.jpg

Genopfyldningsautomt 180 med manifold

Med genopfyldningsautomaterne kan du fylde dine egne flasker med højtryks-naturgas, så du kan bruge naturgassen overalt på værkstedet og ved servicebesøg. Genopfyldningsautomaterne fylder automatisk G-TEC naturgasflasker op til 19 bar, og lukker derefter, når flasken er fyldt. Flasker kan genopfyldes på ethvert tidspunkt - de behøver ikke at være helt tomme. Genopfyldningsautomaterne kan bruges indendørs og der kræves ingen specielle pladsforberedelser.

 

Genopfyldningsautomat 60 fylder flasker med en hastighed på 1,7m3/t.

 

Genopfyldningsautomat 180 fylder flasker med en hastighed på 5,0 m3/t.

 

G-TEC adsorberende naturgasflasker opbevarer naturgas ved et tryk på 19 bar, og kan leveres i størrelser på 3,7m3, 1,3m3 og 0,4m3. Naturgas lagres som en gas, kan udtømmes ved enhver trykindstilling og er langt mere sikker end både acetylen- og væskeflasker.

 

G-TEC-manifolder gør det muligt at fylde fire flasker ad gangen. Flaskerne behøver ikke at være helt tomme, inden der påfyldes ny gas, og flasker af forskellig størrelse kan fyldes samtidigt.

G-TEC naturgas-trykforøgersystemerne er certificerede, når det gælder design, ydelse og sikkerhed. I Europa er G-TEC-systemerne i overensstemmelse med EU-direktiverne og i Nordamerika er de certificerede af CSA-International.

CE_logo.gif
CSA Blue Star Color SHARP.jpg
CSA Blue Flame Color SHARP.jpg

Kontakt G-TEC på adressen info@gas-tec.com for at få mere at vide om, hvordan du med vore naturgas-trykforøgere kan spare penge, gøre arbejdspladsen mere sikker, forbedre produktkvaliteten og gøre din virksomhed mere produktiv. Fortæl os hvilken drivgas du bruger nu, dit anvendelsesbehov (skærebrænding, slaglodning, HVOF, osv.), dit omtrentlige forbrug af gas og omkostningerne pr. måned.

For oplysninger om en G-TEC-distributør i dit område send en email til info@gas-tec.com med dit eget navn, virksomhedens navn, adresse og telefonnummer.

bottom of page