top of page
GTEC Logo with NGS Low Resolution.jpg

“Neměl jsem ani ponětí, co zemní plyn dokáže!“

...je častá reakce zájemců po předvedení možností stlačeného zemního plynu vyrobeného pomocí tlakovacího zařízení G-TEC

Zařízení na stlačování zemního plynu G-TEC zpřístupňuje výhody vysokotlakého zemního plynu všem podnikům!

Tlakovací zařízení G-TEC nahrazují acetylen, LPG, MAPP, propylén nebo jakýkoli jiný topný plyn vysokotlakým zemním plynem přímo z běžného nízkotlakého plynového potrubí.

 

Zákazníci firmy G-TEC

 

  • Sníží své náklady na plyn až o 90 %

  • Dosáhnou kvalitnějších výsledků

  • Zvýší svou produktivitu

  • Zvýší bezpečnost svých pracovišť

Tlakovací zařízení G-TEC se používají k řezání plamenem, pájení na tvrdo, vytápění, HVOF/nástřiku plamenem, výrobě šperků, při zpracování skla pomocí kahanu (lampworking), balení do smršťovacích fólií, glazování šunky a opravách automobilů.

Nahraďte tlakové lahve nebo zásobníky topného plynu

hořákovými boostery G-TEC!

TB-125 Front Slight Angle With Fan Drop Shadow 8x10 JPEG.jpg

Hořákový booster

TB-60/125

_mg_1264 TB 500 PRINT 4-3 x 3-5.jpg

Hořákový booster

TB-250/500

Hořákové boostery se připojují k normálnímu plynovému potrubí a zvyšují tlak plynu přiváděného přímo k jednomu hořáku, dílenskému rozvodnému systému nebo automatickému hořákovému zařízení. Hořákové boostery zajišťují nepřetržitou dodávku plynu, nikdy se nevyčerpají a není třeba objednávat, skladovat, přemísťovat nebo vyměňovat tlakové lahve.

 

Hořákové boostery TB-60/125 jsou vhodné pro provozy s nízkou až střednou velkou spotřebou vysokotlakého zemního plynu. Tato zařízení s kapacitou 1,7 m3/hod. resp. 3,5 m3/hod. dosahují tlaku plynu 1,7 baru.

 

Hořákové boostery TB-250/500 jsou vhodné provozy s vysokou spotřebou vysokotlakého zemního plynu. Tato zařízení s kapacitou 7 m3/hod. resp. 14 m3/hod. dosahují tlaku plynu 3 bary.

 

Hořákové boostery TB-125H/250H/TB-HVOF jsou navrženy tak, aby vyhovovaly tlakovým požadavkům nástřiku plamenem a HVOF. Jsou schopné zvýšit tlak zemního plynu až na 10 barů, přičemž jejich kapacita je dostatečná pro provoz příslušných zařízení špičkových výrobců.

Zařízení na stlačování zemního plynu G-TEC jsou certifikována na základě svého designu, výkonu a bezpečnosti. V Evropě vyhovují zařízení G-TEC směrnicím Evropské rady a v Severní Americe jsou tato zařízení certifikována podle CSA-International.

Podle potřeby si naplňte své vlastní tlakové lahve pomocí

plniček G-TEC!

IMG_3435 Refueler 60 w Cylinder 5x7 email.jpg

Plnička 60 s

potrubním systémem

Manifold.jpg

Plnička180 s

potrubním systémem

Plničky vám umožní naplnit své vlastní tlakové láhve vysokotlakým zemním plynem, takže je můžete použít jak v dílně tak i v terénu. Plničky automaticky naplní tlakové lahve G-TEC na zemní plyn až do tlaku 19 barů a vypnou se, jakmile jsou lahve plné. Lahve lze plnit kdykoli – není nutné, aby byly před plněním zcela prázdné. Plničky se mohou používat i uvnitř objektů a před jejich použitím není třeba pracoviště nijak upravovat.

 

Plničky 60 plní tlakové lahve rychlostí 1,7 m3/hod.

 

Plničky 180 plní tlakové lahve rychlostí 5,0 m3/hod.

 

Adsorpční tlakové lahve G-TEC se plní zemním plynem pod tlakem 19 barů a jsou k dispozici ve třech velikostech: 3,7 m3, 1,3 m3 a 0,4 m3. Zemní plyn je skladován v plynném stavu a může být odebírán pod jakýmkoliv tlakem. Kromě toho jsou adsorpční lahve mnohem bezpečnější než zásobní lahve na acetylen nebo zkapalněné palivo.

 

Potrubní systém G-TEC umožňuje plnit až čtyři lahve najednou. Při plnění nemusí být lahve zcela prázdné a je možné plnit současně lahve různých velikostí.

CE_logo.gif
CSA Blue Star Color SHARP.jpg
CSA Blue Flame Color SHARP.jpg

Kontaktujte G-TEC na info@gas-tec.com a dozvíte se více jak můžete díky zařízení na stlačování zemního plynu ušetřit peníze, zvýšit bezpečnost svého pracoviště, zlepšit kvalitu svých výrobků a zvýšit produktivitu svého podniku. Uveďte, jaký topný plyn v současnosti používáte, k čemu jej využíváte (řezání plamenem, pájení na tvrdo, HVOF, atd.), kolik plynu přibližně spotřebujete a jaké jsou vaše měsíční náklady.

 

Kontakt na nejbližšího prodejce zařízení G-TEC vám zašleme, pokud nám napíšete na adresu info@gas-tec.com uveďte laskavě své jméno, podnik, adresu a telefonní číslo.

bottom of page