GTEC Logo with NGS Low Resolution.jpg

“Neměl jsem ani ponětí, co zemní plyn dokáže!“

...je častá reakce zájemců po předvedení možností stlačeného zemního plynu vyrobeného pomocí tlakovacího zařízení G-TEC

Zařízení na stlačování zemního plynu G-TEC zpřístupňuje výhody vysokotlakého zemního plynu všem podnikům!

Tlakovací zařízení G-TEC nahrazují acetylen, LPG, MAPP, propylén nebo jakýkoli jiný topný plyn vysokotlakým zemním plynem přímo z běžného nízkotlakého plynového potrubí.

 

Zákazníci firmy G-TEC

 

  • Sníží své náklady na plyn až o 90 %

  • Dosáhnou kvalitnějších výsledků

  • Zvýší svou produktivitu

  • Zvýší bezpečnost svých pracovišť

Tlakovací zařízení G-TEC se používají k řezání plamenem, pájení na tvrdo, vytápění, HVOF/nástřiku plamenem, výrobě šperků, při zpracování skla pomocí kahanu (lampworking), balení do smršťovacích fólií, glazování šunky a opravách automobilů.

Nahraďte tlakové lahve nebo zásobníky topného plynu

hořákovými boostery G-TEC!

TB-125 Front Slight Angle With Fan Drop Shadow 8x10 JPEG.jpg

Hořákový booster

TB-60/125

_mg_1264 TB 500 PRINT 4-3 x 3-5.jpg

Hořákový booster

TB-250/500

Hořákové boostery se připojují k normálnímu plynovému potrubí a zvyšují tlak plynu přiváděného přímo k jednomu hořáku, dílenskému rozvodnému systému nebo automatickému hořákovému zařízení. Hořákové boostery zajišťují nepřetržitou dodávku plynu, nikdy se nevyčerpají a není třeba objednávat, skladovat, přemísťovat nebo vyměňovat tlakové lahve.

 

Hořákové boostery TB-60/125 jsou vhodné pro provozy s nízkou až střednou velkou spotřebou vysokotlakého zemního plynu. Tato zařízení s kapacitou 1,7 m3/hod. resp. 3,5 m3/hod. dosahují tlaku plynu 1,7 baru.

 

Hořákové boostery TB-250/500 jsou vhodné provozy s vysokou spotřebou vysokotlakého zemního plynu. Tato zařízení s kapacitou 7 m3/hod. resp. 14 m3/hod. dosahují tlaku plynu 3 bary.

 

Hořákové boostery TB-125H/250H/TB-HVOF jsou navrženy tak, aby vyhovovaly tlakovým požadavkům nástřiku plamenem a HVOF. Jsou schopné zvýšit tlak zemního plynu až na 10 barů, přičemž jejich kapacita je dostatečná pro provoz příslušných zařízení špičkových výrobců.

Zařízení na stlačování zemního plynu G-TEC jsou certifikována na základě svého designu, výkonu a bezpečnosti. V Evropě vyhovují zařízení G-TEC směrnicím Evropské rady a v Severní Americe jsou tato zařízení certifikována podle CSA-International.

Podle potřeby si naplňte své vlastní tlakové lahve pomocí

plniček G-TEC!

IMG_3435 Refueler 60 w Cylinder 5x7 email.jpg

Plnička 60 s

potrubním systémem

Manifold.jpg

Plnička180 s

potrubním systémem

Plničky vám umožní naplnit své vlastní tlakové láhve vysokotlakým zemním plynem, takže je můžete použít jak v dílně tak i v terénu. Plničky automaticky naplní tlakové lahve G-TEC na zemní plyn až do tlaku 19 barů a vypnou se, jakmile jsou lahve plné. Lahve lze plnit kdykoli – není nutné, aby byly před plněním zcela prázdné. Plničky se mohou používat i uvnitř objektů a před jejich použitím není třeba pracoviště nijak upravovat.

 

Plničky 60 plní tlakové lahve rychlostí 1,7 m3/hod.

 

Plničky 180 plní tlakové lahve rychlostí 5,0 m3/hod.

 

Adsorpční tlakové lahve G-TEC se plní zemním plynem pod tlakem 19 barů a jsou k dispozici ve třech velikostech: 3,7 m3, 1,3 m3 a 0,4 m3. Zemní plyn je skladován v plynném stavu a může být odebírán pod jakýmkoliv tlakem. Kromě toho jsou adsorpční lahve mnohem bezpečnější než zásobní lahve na acetylen nebo zkapalněné palivo.

 

Potrubní systém G-TEC umožňuje plnit až čtyři lahve najednou. Při plnění nemusí být lahve zcela prázdné a je možné plnit současně lahve různých velikostí.

CE_logo.gif
CSA Blue Star Color SHARP.jpg
CSA Blue Flame Color SHARP.jpg

Kontaktujte G-TEC na info@gas-tec.com a dozvíte se více jak můžete díky zařízení na stlačování zemního plynu ušetřit peníze, zvýšit bezpečnost svého pracoviště, zlepšit kvalitu svých výrobků a zvýšit produktivitu svého podniku. Uveďte, jaký topný plyn v současnosti používáte, k čemu jej využíváte (řezání plamenem, pájení na tvrdo, HVOF, atd.), kolik plynu přibližně spotřebujete a jaké jsou vaše měsíční náklady.

 

Kontakt na nejbližšího prodejce zařízení G-TEC vám zašleme, pokud nám napíšete na adresu info@gas-tec.com uveďte laskavě své jméno, podnik, adresu a telefonní číslo.