“Neměl jsem ani ponětí, co zemní plyn dokáže!“

...je častá reakce zájemců po předvedení možností stlačeného zemního plynu vyrobeného pomocí tlakovacího zařízení G-TEC


Zařízení na stlačování zemního plynu G-TEC zpřístupňuje výhody vysokotlakého zemního plynu všem podnikům!Tlakovací zařízení G-TEC nahrazují acetylen, LPG, MAPP, propylén nebo jakýkoli jiný topný plyn vysokotlakým zemním plynem přímo z běžného nízkotlakého plynového potrubí.Zákazníci firmy G-TEC

Tlakovací zařízení G-TEC se používají k řezání plamenem, pájení na tvrdo, vytápění, HVOF/nástřiku plamenem, výrobě šperků, při zpracování skla pomocí kahanu (lampworking), balení do smršťovacích fólií, glazování šunky a opravách automobilů.Nahraďte tlakové lahve nebo zásobníky topného plynuPodle potřeby si naplňte své vlastní tlakové lahve pomocíhořákovými boostery G-TEC!plniček G-TEC!Hořákový booster TB-60/125Hořákový booster TB-250/500Plnička 60 s potrubním systémemKapacity tlakových lahví: 0,4 m3, 3,7 m3 a 1,3 m3Hořákové boostery se připojují k normálnímu plynovému potrubí a zvyšují tlak plynu přiváděného přímo k jednomu hořáku, dílenskému rozvodnému systému nebo automatickému hořákovému zařízení. Hořákové boostery zajišťují nepřetržitou dodávku plynu, nikdy se nevyčerpají a není třeba objednávat, skladovat, přemísťovat nebo vyměňovat tlakové lahve.


Hořákové boostery TB-60/125 jsou vhodné pro provozy s nízkou až střednou velkou spotřebou vysokotlakého zemního plynu. Tato zařízení s kapacitou 1,7 m3/hod. resp. 3,5 m3/hod. dosahují tlaku plynu 1,7 baru.


Hořákové boostery TB-250/500 jsou vhodné provozy s vysokou spotřebou vysokotlakého zemního plynu. Tato zařízení s kapacitou 7 m3/hod. resp. 14 m3/hod. dosahují tlaku plynu 3 bary.


Hořákové boostery TB-125H/250H/500H jsou navrženy tak, aby vyhovovaly tlakovým požadavkům nástřiku plamenem a HVOF. Jsou schopné zvýšit tlak zemního plynu až na 10 barů, přičemž jejich kapacita je dostatečná pro provoz příslušných zařízení špičkových výrobců.Plničky vám umožní naplnit své vlastní tlakové láhve vysokotlakým zemním plynem, takže je můžete použít jak v dílně tak i v terénu. Plničky automaticky naplní tlakové lahve G-TEC na zemní plyn až do tlaku 19 barů a vypnou se, jakmile jsou lahve plné. Lahve lze plnit kdykoli – není nutné, aby byly před plněním zcela prázdné. Plničky se mohou používat i uvnitř objektů a před jejich použitím není třeba pracoviště nijak upravovat.


Plničky 60 plní tlakové lahve rychlostí 1,7 m3/hod.


Plničky 180 plní tlakové lahve rychlostí 5,0 m3/hod.


Adsorpční tlakové lahve G-TEC se plní zemním plynem pod tlakem 19 barů a jsou k dispozici ve třech velikostech: 3,7 m3, 1,3 m3 a 0,4 m3. Zemní plyn je skladován v plynném stavu a může být odebírán pod jakýmkoliv tlakem. Kromě toho jsou adsorpční lahve mnohem bezpečnější než zásobní lahve na acetylen nebo zkapalněné palivo.


Potrubní systém G-TEC umožňuje plnit až čtyři lahve najednou. Při plnění nemusí být lahve zcela prázdné a je možné plnit současně lahve různých velikostí.Zařízení na stlačování zemního plynu G-TEC jsou certifikována na základě svého designu, výkonu a bezpečnosti. V Evropě vyhovují zařízení G-TEC směrnicím Evropské rady a v Severní Americe jsou tato zařízení certifikována podle CSA-International.Kontaktujte G-TEC na info@gas-tec.com a dozvíte se více jak můžete díky zařízení na stlačování zemního plynu ušetřit peníze, zvýšit bezpečnost svého pracoviště, zlepšit kvalitu svých výrobků a zvýšit produktivitu svého podniku. Uveďte, jaký topný plyn v současnosti používáte, k čemu jej využíváte (řezání plamenem, pájení na tvrdo, HVOF, atd.), kolik plynu přibližně spotřebujete a jaké jsou vaše měsíční náklady.Kontakt na nejbližšího prodejce zařízení G-TEC vám zašleme, pokud nám napíšete na adresu info@gas-tec.com uveďte laskavě své jméno, podnik, adresu a telefonní číslo.